• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 31/08/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 31/08/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.230 -170 2 Xăng E5 RON 92-II 19.220 -130 3 Dầu DO 0,05S-II 16.330 -170 4 Dầu KO 15.320 -70