• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 06/06/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 06/06/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 21.970 -540 2 Xăng E5 RON 92-II 21.140 -610 3 Dầu DO 0,05S-II 19.420 -320 4 Dầu FO 3.5S 17.280 -250

  Giá xăng dầu 30/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 30/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 22.510 -700 2 Xăng E5 RON 92-II 21.750 -520 3 Dầu DO 0,05S-II 19.740 -90 4 Dầu FO 3.5S 17.530 +20

  Giá xăng dầu 23/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 23/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 23.210 +80 2 Xăng E5 RON 92-II 22.270 +160 3 Dầu DO 0,05S-II 19.830 -40 4 Dầu FO 3.5S 17.510 +100

  Giá xăng dầu 16/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 16/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 23.130 -410 2 Xăng E5 RON 92-II 22.110 -510 3 Dầu DO 0,05S-II 19.870 +30 4 Dầu FO 3.5S 17.410 -90

  Giá xăng dầu 09/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 09/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 23.540 -1.410 2 Xăng E5 RON 92-II 22.620 -1.290 3 Dầu DO 0,05S-II 19.840 -760 4 Dầu FO 3.5S 17.500 -160

  Giá xăng dầu 02/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 02/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 24.950 +40 2 Xăng E5 RON 92-II 23.910 -310 3 Dầu DO 0,05S-II 20.600 -110 4 Dầu FO 3.5S 17.660 +260

  Giá xăng dầu 25/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 25/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 24.910 -320 2 Xăng E5 RON 92-II 23.910 -310 3 Dầu DO 0,05S-II 20.710 -730 4 Dầu FO 3.5S 17.400 +200

  Giá xăng dầu 17/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 17/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 25.230 +410 2 Xăng E5 RON 92-II 24.220 +380 3 Dầu DO 0,05S-II 21.440 -170 4 Dầu FO 3.5S 17.200 +200

  Giá xăng dầu 11/04/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/04/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 24.820 +20 2 Xăng E5 RON 92-II 23.840 -70 3 Dầu DO 0,05S-II 21.610 +630 4 Dầu FO 3.5S 17.000 -290