• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 23/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 23/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 23.210 +80
  2 Xăng E5 RON 92-II 22.270 +160
  3 Dầu DO 0,05S-II 19.830 -40
  4 Dầu FO 3.5S 17.510

  +100