• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 04/07/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 04/07/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 23.550 +540
  2 Xăng E5 RON 92-II 22.460 +450
  3 Dầu DO 0,05S-II 21.170 +490
  4 Dầu FO 3.5S 17.530

  +90