• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 27/06/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 27/06/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 23.010 +550
  2 Xăng E5 RON 92-II 22.010 +510
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.680 +320
  4 Dầu FO 3.5S 17.220

  +220