• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 13/06/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 13/06/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.230 +260
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.310 +170
  3 Dầu DO 0,05S-II 19.640 +220
  4 Dầu FO 3.5S 16.880

  -400