• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 30/05/2024

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 30/05/2024 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.510 -700
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.750 -520
  3 Dầu DO 0,05S-II 19.740 -90
  4 Dầu FO 3.5S 17.530

  +20