• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 31/08/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 31/08/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 20.230 -170
  2 Xăng E5 RON 92-II 19.220 -130
  3 Dầu DO 0,05S-II 16.330 -170
  4 Dầu KO 15.320 -70