• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 29/03/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 29/03/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 12.560 -4.250 2 Xăng E5 RON 92-II 11.950 -4.100 3 Dầu DO 0,05S-II 11.250 -1.780 4 Dầu KO 9.140 -2.700