• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 29/03/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 29/03/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 12.560 -4.250
  2 Xăng E5 RON 92-II 11.950 -4.100
  3 Dầu DO 0,05S-II 11.250 -1.780
  4 Dầu KO 9.140 -2.700