• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 28/05/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 28/05/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 13.120 890 2 Xăng E5 RON 92-II 12.400 880 3 Dầu DO 0,05S-II 10.740 890 4 Dầu KO 8.570 870