• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 28/05/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 28/05/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 13.120 890
  2 Xăng E5 RON 92-II 12.400 880
  3 Dầu DO 0,05S-II 10.740 890
  4 Dầu KO 8.570 870