• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 27/10/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 27/10/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.940 -180 2 Xăng E5 RON 92-II 14.100 -160 3 Dầu DO 0,05S-II 11.210 90 4 Dầu KO 9.710 120