• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 27/10/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 27/10/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 14.940 -180
  2 Xăng E5 RON 92-II 14.100 -160
  3 Dầu DO 0,05S-II 11.210 90
  4 Dầu KO 9.710 120