• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 16/10/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 16/10/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.790 -270 2 Xăng E5 RON 92-II 19.470 -310 3 Dầu DO 0,05S-II 16.220 -410 4 Dầu KO 15.250 -530