• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 16/10/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 16/10/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 20.790 -270
  2 Xăng E5 RON 92-II 19.470 -310
  3 Dầu DO 0,05S-II 16.220 -410
  4 Dầu KO 15.250 -530