• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 15/03/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 15/03/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 16.810 -2.310 2 Xăng E5 RON 92-II 16.050 -2.290 3 Dầu DO 0,05S-II 13.030 -1.750 4 Dầu KO 11.840 -1.830