• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 15/03/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 15/03/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 16.810 -2.310
  2 Xăng E5 RON 92-II 16.050 -2.290
  3 Dầu DO 0,05S-II 13.030 -1.750
  4 Dầu KO 11.840 -1.830