• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 15/01/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 15/01/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 12.910 -80 2 Xăng E5 RON 92-II 19.840 -40 3 Dầu DO 0,05S-II 16.540 -50 4 Dầu KO 15.530 -50