• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 15/01/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 15/01/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 12.910 -80
  2 Xăng E5 RON 92-II 19.840 -40
  3 Dầu DO 0,05S-II 16.540 -50
  4 Dầu KO 15.530 -50