• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 14/02/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 14/02/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 15.380 -740 2 Xăng E5 RON 92-II 15.800 -760 3 Dầu DO 0,05S-II 15.170 -960 4 Dầu KO 13.950 -1.110