• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 14/02/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 14/02/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 15.380 -740
  2 Xăng E5 RON 92-II 15.800 -760
  3 Dầu DO 0,05S-II 15.170 -960
  4 Dầu KO 13.950 -1.110