• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 11/11/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/11/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.700 -240 2 Xăng E5 RON 92-II 13.880 -220 3 Dầu DO 0,05S-II 10.830 -380 4 Dầu KO 9.560 -150