• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 11/11/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/11/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 14.700 -240
  2 Xăng E5 RON 92-II 13.880 -220
  3 Dầu DO 0,05S-II 10.830 -380
  4 Dầu KO 9.560 -150