• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 11/09/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/09/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.980 -130 2 Xăng E5 RON 92-II 14.260 -140 3 Dầu DO 0,05S-II 11.510 -450 4 Dầu KO 9.590 -530