• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 11/09/2020

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 11/09/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 14.980 -130
  2 Xăng E5 RON 92-II 14.260 -140
  3 Dầu DO 0,05S-II 11.510 -450
  4 Dầu KO 9.590 -530