• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 01/06/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 01/06/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 21.210 -380 2 Xăng E5 RON 92-II 20.210 -270 3 Dầu DO 0,05S-II 17.390 -220 4 Dầu KO 16.220 -200