• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 01/06/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 01/06/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 21.210 -380
  2 Xăng E5 RON 92-II 20.210 -270
  3 Dầu DO 0,05S-II 17.390 -220
  4 Dầu KO 16.220 -200