• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 01/01/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 00:00 ngày 01/01/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-IV 17.800 -540 2 Xăng RON 95-III 17.600 -540 3 Xăng E5 RON 92-II 16.270 -510 4 Dầu DO 0,005S-IV 14.950 -1.100 5 Dầu DO 0,05S-II 14.900 -1.100 6 Dầu … Đọc tiếp