• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng 01/01/2019

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 00:00 ngày 01/01/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-IV 17.800 -540
  2 Xăng RON 95-III 17.600 -540
  3 Xăng E5 RON 92-II 16.270 -510
  4 Dầu DO 0,005S-IV 14.950 -1.100
  5 Dầu DO 0,05S-II 14.900 -1.100
  6 Dầu KO 14.180 -820
  7 Dầu FO 3%S 0
  8 Dầu FO 3,5%S 0