• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 31/01/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 31/01/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 17.600 0 2 Xăng E5 RON 92-II 16.270 0 3 Dầu DO 0,05S-II 14.900 0 4 Dầu KO 14.180 0