• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 29/02/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 29/02/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 19.120 -260 2 Xăng E5 RON 92-II 18.340 -160 3 Dầu DO 0,05S-II 14.780 -390 4 Dầu KO 13.670 -280