• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 28/07/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 28/07/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.970 0 2 Xăng E5 RON 92-II 14.400 150 3 Dầu DO 0,05S-II 12.390 280 4 Dầu KO 10.270 240