• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 28/04/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 28/04/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 11.630 -300 2 Xăng E5 RON 92-II 10.940 -400 3 Dầu DO 0,05S-II 9.940 -880 4 Dầu KO 7.960 -670