• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 26/09/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 26/19/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.980 0 2 Xăng E5 RON 92-II 14.210 -50 3 Dầu DO 0,05S-II 11.120 -390 4 Dầu KO 9.440 -150