• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 18/03/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 18/03/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 18.540 0 2 Xăng E5 RON 92-II 17.210 0 3 Dầu DO 0,05S-II 15.860 0 4 Dầu KO 14.880 0