• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 17/06/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 17/06/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.130 -1.080 2 Xăng E5 RON 92-II 19.230 -980 3 Dầu DO 0,05S-II 16.650 -740 4 Dầu KO 15.610 -610