• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 17/04/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 17/04/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 21.230 1.200 2 Xăng E5 RON 92-II 19.700 1.120 3 Dầu DO 0,05S-II 17.380 300 4 Dầu KO 16.260 290