• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 16/08/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 16/08/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.400 -510 2 Xăng E5 RON 92-II 19.350 -550 3 Dầu DO 0,05S-II 16.500 -520 4 Dầu KO 15.390 -570