• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 15/11/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 15/11/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.790 350 2 Xăng E5 RON 92-II 19.500 250 3 Dầu DO 0,05S-II 15.960 -90 4 Dầu KO 14.960 -170