• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 13/05/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 13/05/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 12.230 600 2 Xăng E5 RON 92-II 11.520 580 3 Dầu DO 0,05S-II 9.850 -90 4 Dầu KO 7.880 -80