• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 12/08/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/08/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.920 -50 2 Xăng E5 RON 92-II 14.400 0 3 Dầu DO 0,05S-II 12.200 -190 4 Dầu KO 10.200 -70