• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 12/06/2020

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/06/2020 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 14.080 960 2 Xăng E5 RON 92-II 13.390 990 3 Dầu DO 0,05S-II 11.510 770 4 Dầu KO 9.610 860