• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 02/05/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 02/05/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 22.190 960 2 Xăng E5 RON 92-II 20.680 980 3 Dầu DO 0,05S-II 17.690 310 4 Dầu KO 16.620 360