• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 02/04/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 02/04/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.030 1.490 2 Xăng E5 RON 92-II 18.580 1.370 3 Dầu DO 0,05S-II 17.080 1.220 4 Dầu KO 15.970 1.090