• Tiếng Việt
  • English
  • Giá xăng 01/08/2019

    TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 01/08/2019 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng RON 95-III 20.910 -320 2 Xăng E5 RON 92-II 19.900 -370 3 Dầu DO 0,05S-II 17.020 30 4 Dầu KO 15.960 10