• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu ngày 12/04/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 12/04/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 18.970 -70
  2 Xăng E5 RON 92-II 17.800 -50
  3 Dầu DO 0,05S-II 14.140 -100
  4 Dầu KO 12.820

  -180