• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu ngày 11/07/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 11/07/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 21.490 +70
  2 Xăng E5 RON 92-II 20.410 -60
  3 Dầu DO 0,05S-II 18.610 +450
  4 Dầu FO 3.5S 15.280

  +660