• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 30/11/2023

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 30/11/2023 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 22.990 -30
  2 Xăng E5 RON 92-II 21.790 +100
  3 Dầu DO 0,05S-II 20.190 -90
  4 Dầu FO 3.5S 15.720

  +90