• Tiếng Việt
 • English
 • Giá xăng dầu 26/01/2021

  TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:30 ngày 26/01/2021 (Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
  1 Xăng RON 95-III 17.270 340
  2 Xăng E5 RON 92-II 16.300 360
  3 Dầu DO 0,05S-II 13.040 400
  4 Dầu FO 12.820

  350